logo

Florette eist het beste van salade

Bij Florette ontwikkelen we kwaliteitsproducten voor het hele gezin. Groenten zijn namelijk kwetsbare producten. Onze missie is om salades zo snel en zorgzaam mogelijk te verwerken en ze zo mooi en vers op uw bord te doen belanden.

Kwaliteit van de productie

 

Ons beleid inzake kwaliteit en voedselveiligheid steunt op strenge internationaal erkende controlesystemen. Deze normen worden toegepast doorheen alle fasen van het productieproces en in al onze vestigingen. We doen de eerste controle reeds op het veld, waarna de salades bij aankomst in onze productievestigingen opnieuw gekeurd worden door onze deskundigen.

In elke productiefase kijken we toe op een optimale kwaliteit en op de veiligheid voor de consument. De continue controle van onze producten gebeurt bovendien met zeer geavanceerde technologieën zoals windzifting of artificieel zicht.

Elke productievestiging beschikt over een eigen team van specialisten die instaan voor de naleving van de regels inzake voedselveiligheid en consumententevredenheid. Deze gemeenschappelijke indicatoren worden voor de gehele groep gehanteerd.

 

 

 Welke verschillende controles doet Florette?

 

Bij Florette is de veiligheid van de consument en de versheid van het product een prioriteit. Daarom voeren wij talrijke controles uit:

CONTROLES VAN DE GRONDSTOFFEN: rijpheid, kleur, versheid, grootte…

CONTROLES VAN DE TEMPERATUUR: lokalen, producten, vrachtwagens, gebruikt water

CONTROLES VAN DE EINDPRODUCTEN: kwaliteit van het product, versheid

BACTERIOLOGISCHE CONTROLES: van producten, lokalen, materieel, personeel

We bepalen en controleren de uiterste consumptiedatum (te gebruiken tot) voor onze producten aan de hand van systematische tests.

We voeren eveneens tevredenheidstests uit om aan de hand van uw feedback producten te kunnen ontwikkelen die bij u passen.

Levenscyclus van een volgroeide sla

Oogst

6°C
Oogst

Oogst van de salades in de vroege ochtend voordat de zon te fel schijnt. Aanvoer van de grondstoffen Transport door middel van koelwagen

Dag verwerking

+6°C
Keuring + opslag

Onze oogst komt aan in de fabriek en wordt in ontvangst genomen door onze mensen met een keuringsopleiding. Ze controleren de temperatuur van de producten; de grootte van de blaadjes; de kwaliteit en de kleur van de salades. Producten die niet aan de eisen voldoen worden geweigerd

10°C
Schoonmaken

Verwijderen van de buitenste en beschadigde blaadjes. Verwijderen van de stronk. Schoonmaken verloopt ofwel machinaal (geoctrooieerd) ofwel met de hand (heel zelden)

4°C
Wassen, spoelen, drogen

Douchesysteem (geoctrooieerd) of bad (meest voorkomend) Spoelen door besproeiing of met douche (geoctrooieerd) Droogzwiersysteem voor de volgroeide salades

4°C
Optisch sorteren

Dankzij een optisch sorteersysteem worden verborgen insecten en ander ongedierte verwijderd. Ook worden beschadigde, geoxideerde of verkleurde blaadjes op deze manier verwijderd.

2°C
Doseren + verpakken

Een weegschaal doseert nauwkeurig de gevraagde hoeveelheid salade alvorens ze te verpakken in een beschermend zakje.

2°C
Metaaldetector

Om zeker te zijn dat er geen metalen elementen in de zakjes zitten, worden ze allemaal gecontroleerd met een metaaldetector.

2°C
Klaarmaken van de bestellingen + verzenden

Na het inpakken in zakjes gaan de producten naar de zone voor het klaarmaken van de bestellingen. De dozen worden volgens de FIFO-methode (First In First Out) genomen en machinaal in folie gewikkeld. De verzending van de producten gebeurt in de loop van de dag.

Dag +3: Levering

2°C
LEVERING

Levering van de producten aan grote en middelgrote winkels in koelwagens bij 2°C.

Dag +4: Consumptie

2°C
Consumptie

Aankoop en verbruik van de producten.

Onze geschiedenis

Geschiedenis en ontwikkeling van Florette van 1982 tot nu.

Onze boeren en velden

Producenten engageren zich ertoe een onberispelijke kwaliteit te leveren.

Duurzame landbouw

Duurzame landbouw zorgt voor onze salades en rauwe groenten.