°c
0

Florette.be

COOKIES

Florette Holding wenst “cookies” bij te houden op uw computer. Een “cookie” is een klein tekstbestand dat wordt geregistreerd en opgeslagen op de harddisk van uw computer, behoudens wanneer u dit verwijderd of als de toepassing ervan verloopt. Het betreft hier geen programma en de cookies kunnen geen enkele schade veroorzaken aan gegevens die zich op uw computer bevinden. Een “cookie” maakt het voor ons niet mogelijk om u te identificeren. In het algemeen, hebben de “cookies” die via de website “florette.be” worden opgeslagen een van de volgende functies:

– Een eerste functie betreft het “in stand houden van een applicatie”, waarmee wordt bedoeld dat ervoor wordt gezorgd dat u, telkens wanneer u de website bezoekt, de website kan gebruiken in de configuratie die u heeft gekozen. Deze functie wordt gebruikt door de zogenaamde “taal-cookie”. Deze “cookie” heeft een permanent karakter en maakt het mogelijk om een vaste taal op te slaan waarin u de website “florette.be“ raadpleegt en die u heeft gekozen bij uw eerste bezoek van de website. Zo zullen uw latere bezoeken van de website steeds geschieden in de taal die u initieel heeft gekozen, waarbij u echter wel steeds de mogelijkheid behoudt om de website “florette.be” te raadplegen in alle bestaande talen (door gebruik te maken van het uitvouwveld dat zich onderaan op elke webpagina bevindt).

– De tweede functie betreft het volgen van uw traject op de website. De “cookie” slaat gegevens op inzake de navigatie van uw computer op onze website (de bezochte pagina’s, de datum en het tijdstip van raadpleging, de soort browser, enz.) ; dit maakt het mogelijk om statistische verslagen op te maken van het bezoek aan de website. Met deze “cookie” worden geen identificeerbare persoonsgegevens opgeslagen. U kunt ervoor kiezen om gewaarschuwd te worden als u “cookies” ontvangt of u te verzetten tegen het opslaan van de “cookies” door uw browser in die zin te configureren. Daarnaast kunt u de reeds opgeslagen “cookies” ook verwijderen. Indien u van mening bent dat de “cookies” een inbreuk op uw privacy behelzen, raden wij u aan uw browser te configureren zodat u gewaarschuwd wordt over de aanwezigheid van “cookies” of u de kans krijgt om deze te blokkeren of reeds opgeslagen “cookies” te verwijderen. U dient echter wel te weten dat steeds meer websites “cookies” gebruiken die het surfen op websites vergemakkelijken en verbeteren, uw persoonsgegevens niet opslaan en het eenvoudigweg mogelijk maken om gebruik te maken van de functionaliteiten en diensten die door deze websites worden aangeboden. Een groot aantal van deze “cookies” zijn “tijdelijke cookies” waarvan de toepassing wordt stopgezet als u uw browser sluit. Indien u uw browser niet configureert om te worden gewaarschuwd, voorkomt u dat u wordt overladen met waarschuwingsberichten. Tot slot, raden wij u aan om niet alle “cookies” in uw browser te blokkeren, aangezien dit in bepaalde gevallen uw toegang tot nuttige en personaliseerde informatie kan beperken tijdens latere bezoeken op de betrokken websites.