°c
0

Wie zijn we

Onze waarden

Onze inspanningen voor duurzame ontwikkeling weerspiegelen een collectief en transversaal engagement ten voordele van de landbouw, voedsel en welzijn.

Onze Kwaliteit

Betrouwbare en gezonde voeding aanbieden

Bij Florette ontwikkelen we kwaliteitsproducten voor het hele gezin. Groenten zijn namelijk kwetsbare producten. Onze missie is om salades zo snel en zorgzaam mogelijk te verwerken en ze zo mooi en vers op uw bord te doen belanden.

Controle tijdens het volledige productieproces

Ons beleid inzake kwaliteit en voedselveiligheid steunt op strenge internationaal erkende controlesystemen. Deze normen worden toegepast doorheen alle fasen van het productieproces en in al onze vestigingen. We doen de eerste controle reeds op het veld, waarna de salades bij aankomst in onze productievestigingen opnieuw gekeurd worden door onze deskundigen.

In elke productiefase kijken we toe op een optimale kwaliteit en op de veiligheid voor de consument. De continue controle van onze producten gebeurt bovendien met zeer geavanceerde technologieën zoals windzifting of artificieel zicht.

Elke productievestiging beschikt over een eigen team van specialisten die instaan voor de naleving van de regels inzake voedselveiligheid en consumententevredenheid. Deze gemeenschappelijke indicatoren worden voor de gehele groep gehanteerd.

Welke verschillende controles doet Florette?

Bij Florette is de veiligheid van de consument en de versheid van het product een prioriteit. Daarom voeren wij talrijke controles uit:

  • Controles van de grondstoffen: rijpheid, kleur, versheid, grootte…
  • Controles van de temperatuur: lokalen, producten, vrachtwagens, gebruikt water
  • Controles van de eindproducten: kwaliteit van het product, versheid
  • Bacteriologische controles: van producten, lokalen, materieel, personeel

We bepalen en controleren de uiterste consumptiedatum (te gebruiken tot) voor onze producten aan de hand van systematische tests.

We voeren eveneens tevredenheidstests uit om aan de hand van uw feedback producten te kunnen ontwikkelen die bij u passen.

Nabijheid

Zo dicht mogelijk bij het terrein, van op de boerderij tot bij de consument, en tussen alle mannen en vrouwen van ons bedrijf.

Tijdens de zomer bevoorraadt Florette zich in het noordelijke deel van Europa en in de winter op het Iberische schiereiland. Florette Agricola is de eigen landbouwonderneming van Florette. Deze heeft tot taak salades van topkwaliteit te leveren aan het naburige Florette Iberica, maar ook aan de andere Europese landen, vooral dan in de winter, wanneer de lokale bevoorrading is stilgevallen.

Duurzame landbouw

Onze sla, groenten en alle grondstoffen van de landbouw getuigen van een duurzame productie.

Florette vertaalt deze betrokkenheid met duidelijke acties: het gebruik van gepaste methodes en wilskracht om zijn ecologische voetafdruk te verminderen, de implicatie van het LEAF certificaat, Global GAP voor onze landbouwers om door gebruik van aangepaste methodes en met respect voor het milieu een duurzame landbouwproductie te voeren.

Ondersteuning van de groenteteelt

De ondersteuning en actieve promotie van de groenteteeltsector is ook een prioritaire doelstelling van de Groep:

  • Door aan eerlijke handel te doen, met name door contracten op te stellen die onze leveranciers een levensvatbaarheid van drie jaar of op lange termijn garanderen.
  • Door Best Practices aan te moedigen en te delen met onze leveranciers.
  • Door landbouwers en tuinders te ondersteunen en op te leiden.